vlastník: Mesto Partizánske
správca objektu: Mestská Umelecká Agentúra Partizánske
adresa: Ul. Makarenkova 214, 958 01 Partizánske

Otvorené pre verejnosť:

Dom kultúry Partizánske
PO – PI | 7.00 h – 15.00 h
SO – NE | Zatvorené

Objekt Domu kultúry je sídlom mestskej príspevkovej organizácie: Mestskej Umeleckej Agentúry Partizánske

 

Nácviky súborov ZUČ v Dome kultúry:

– Divadelné združenie Partizánske
– Študentské divadlo “Šesť Pé”
– Detský folklórny súbor Fialka
– Folklórny súbor Jánošík
– FS Jánošík senior
– Mestský dychový orchester

Nájomcovia:

– SMOLKA a KOLLÁR, opravovňa hodín
– Kultury coffee
– Pizzeria KULT Pub
– BIO Vita zdravé potraviny

 

Priestory k jednorázovému prenájmu:

spoločenská sála – kapacita: 320 miest – variabilné riešenie
klubovňa č. 42  – kapacita: 40 miest – variabilné riešenie
klubovňa č. 118 – kapacita: 80 miest – variabilné riešenie
klubovňa č. 117 – kapacita: 30 miest – variabilné riešenie
výstavná sieň – kapacita: 60 miest – variabilné riešenie
horný vestibul –  variabilné riešenie