MUA Partizánske

Mestská Umelecká Agentúra Partizánske
Ul. Makarenkova 214 958 01 Partizánske
Slovenská republika IČO: 42 149 835

tel.: +421 38 749 3020 / +421 38 749 3815
Rezervácia vstupeniek tel.:  +421 38 749 3815
web: www.muap.sk

Riaditeľka MUA

Mgr. Martina BABOĽOVÁ   +421 38 749 3020 / +421 915 912 977 /   babolova@muap.sk

Program / Produkcia / Propagácia

Jana PAULÍKOVÁ    +421 38 749 3815  +421 905 672 699    paulikova@muap.sk
Mgr. Hana VANKOVÁ    +421 38 749 3815  +421 905 938 877    vankova@muap.sk
Stanislav BAJER    +421 38 749 3815      grafik.muap@gmail.com

Knižnično – vzdelávacie služby

Mgr. Denisa ŠKORŇOVÁ    +421 38 749 7366   +421 915 912 994     skornova@muap.sk
Vedúca oddelenia      kniznica@muap.sk
Mgr. Lenka NOVOTNÁ    +421 38 749 7366
Bc. Regina GAŠPAROVIČOVÁ    +421 38 749 7366
Eva ŠKORCOVÁ    +421 38 749 7366

Vodný hrad

Mgr. Silvia Schönová   +421 908 199 703 /   vodnyhrad@muap.sk

Prevádzkové a servisné služby

Ján HABALA    +421 915 912 995     habala@muap.sk
Jozef BELÁK   údržbár – elektrikár
Štefan Kotlár   zvukový technik
Alena Debnárová
Daniela Lépešová

FACEBOOK: Mestská umelecká agentúra Partizánske