Prízemie
Oddelenie beletrie

Poschodie

  • Oddelenie odbornej literatúry
  • Oddelenie detskej literatúry
  • Verejný internet

Výpožičná doba od 1.9.2020

Pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 16.00 hod.
Streda 9.00 – 17.00 hod.
Piatok 8.00 – 15.00 hod.
Sobota, Nedeľa – zatvorené

Počas letných mesiacov júl a august je výpožičná doba upravená nasledovne:
Pondelok – Piatok 8.00 – 15.00 hod
Sobota, Nedeľa – zatvorené

Ponuka služieb

– Výpožičná služba – absenčná a prezenčná
– Medziknižničná výpožičná služba
– Xeroxová služba
– Verejný internet (5 počítačových staníc)
– Rešeršné služby
– Ústne faktografické a bibliografické informácie