Prízemie
Oddelenie beletrie

Poschodie

  • Oddelenie odbornej literatúry
  • Oddelenie detskej literatúry
  • Verejný internet

Výpožičná doba

Pondelok – Piatok 8.30 – 17.00 hod.
Sobota 8.30 – 12.00 hod.
Nedeľa zatvorené

Počas letných mesiacov júl a august je výpožičná doba upravená nasledovne:
Pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod
Sobota, nedeľa – zatvorené

Ponuka služieb

– Výpožičná služba – absenčná a prezenčná
– Medziknižničná výpožičná služba
– Xeroxová služba
– Verejný internet (5 počítačových staníc)
– Rešeršné služby
– Ústne faktografické a bibliografické informácie