Prízemie
Oddelenie beletrie

Poschodie

  • Oddelenie odbornej literatúry
  • Oddelenie detskej literatúry
  • Verejný internet

Výpožičná doba od 1.7.2022

PO-PI 8.00 h – 15.00 h
SO-NE – zatvorené
Od 25. júla do 5. augusta 2022 (2 týždne) ZATVORENÉ.

Riadime sa podľa aktuálnych opatrení

Ponuka služieb

– Výpožičná služba – absenčná a prezenčná
– Medziknižničná výpožičná služba
– Xeroxová služba
– Verejný internet (5 počítačových staníc)
– Rešeršné služby
– Ústne faktografické a bibliografické informácie