vlastník: Mesto Partizánske
správca objektu: Mestská Umelecká Agentúra  Partizánske
adresa: Šimonovianska cesta  Partizánske
odborný a technický pracovník: Mgr. Silvia Schönová
tel. kontakt:  +421 908 199 703
mail: vodnyhrad@muap.sk

OTVÁRACIE HODINY:

UTOROK 09.00 -13.00 h
ŠTVRTOK 14.00 -18.00 h

Areál Vodného hradu PONDELOK | NEDEĽA  9.00 h -20.00 h

„Po telefonickej dohode sú návštevy kaštieľa možné aj mimo otvorených dní. Telefonický dohovor 2 dni vopred pred sprístupnením kaštieľa.“