vlastník: Mesto Partizánske
správca objektu: Mestská Umelecká Agentúra  Partizánske
adresa: Šimonovianska cesta  Partizánske
odborný a technický pracovník: Mgr. Silvia Schönová
tel. kontakt:  +421 908 199 703
mail: vodnyhrad@muap.sk

OTVÁRACIE HODINY:

OKTÓBER – APRÍL
UTOROK / ŠTVRTOK / 14.00 -18.00 h
PIATOK / pre koletívy ZŠ

MÁJ – SEPTEMBER
UTOROK / ŠTVRTOK / 14.00 -18.00 h
PIATOK / 09.00 – 13.00 h

JÚL – AUGUST / budú vypísané konkrétne soboty

„Po telefonickej dohode sú návštevy kaštieľa možné aj mimo otvorených dní. Telefonický dohovor 2 dni vopred pred sprístupnením kaštieľa.“