Mgr. Denisa ŠKORŇOVÁ
    +421 38 749 7366   +421 915 912 994     skornova@muap.sk
vedúca oddelenia      kniznica@muap.sk

Bc. Regina GAŠPAROVIČOVÁ    +421 38 749 7366
 
Eva ŠKORCOVÁ    +421 38 749 7366

FACEBOOK: Mestská knižnica