Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2021

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2020

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2019

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2018

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2017

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2016

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2015

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2014

Správa o činnosti a hospododárení MUA Partizánske za rok 2013

Správa o činnosti a hospododárení APC Partizánske za rok 2012

Správa o činnosti a hospododárení APC Partizánske za rok 2011