Mestská umelecká agentúra Partizánske podľa § 44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňuje kontaktné údaje zodpovednej osoby pre účely ochrany osobných údajov, použiteľné pre riešenie podnetov od dotknutých osôb:

tel. č.: 00421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
web: gdpr.somi.sk/firma/index.php?id=277

Podľa § 45 ods. 4 zákona dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami, týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.