MUA oznamuje čitateľom Mestkej knižnice Partizánske,

že po rozsiahlej rekonštrukcii si bude možné od 6.4. /utorok/ vypožičať vopred objednané knižné tituly. Tie si treba zajednať cez online katalóg knižnice prístupný na www.muap.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle: 038/7497366.