Zákazky podľa § 117

 

Rekonštrukcia spoločenskej sály DK – podlahy interiéru spoločenskej sály

Zápis z prieskumu trhu