Zákazky podľa § 117

 

Prieskum trhu 01/2020: Rekonštrukcia plynovej kotolne v Dome kultúry Partizánske

Výzva a podklady