Zákazky podľa § 117

 


Výzva č. 3/2021: Výmena opôn v spoločenskej sále DK Partizánske

Príkaz riaditeľa na prieskum trhu  – Výmena opôn

Príloha č.1 – Popis predmetu plnenia zákazky

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.3 – Zoznam zrealizovaných zákaziek

 


 


Výzva č. 2/2021: Výmena radiátorov v Mestskej knižnici Partizánske

Príkaz riaditeľa na prieskum trhu  – riadiátory do Msk

Príloha č.1 – Výkaz výmer

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.3 – Referencie